Info 0

Giant Microbes

Nu har den nya bakteriefloran spritt sig och sätter färg på vården med Giant microbes

Att en del saker har stor smittorisk, det vet du som jobbar som vårdgivare eller sjuksköterska. Det är något som du träffar på varje dag, när du besöker dina patienter på olika sjukvårdsavdelningar. Att vi skulle få en helt ofarlig bakterie, som faktiskt även ...

Mer