Info 0

Vårdens historia

Att vården, på ett eller annat sätt, har funnits lika länge som människan är självklart. Men går man tillbaka till för runt 2500 år sedan i Grekland så hittar man Hippokrates. Han ses som läkekonstens fader. Men i Sverige finns inte lika många minnen av vården bevarad före kristen tid. Fokus på sjukvården kom med klostren under 1000-talet. Här tog man hand om sjuka och gamla som vårdades av nunnor och munkar. En stor tid för vården var 1700-talet med upplysningstiden och framgångar inom medicin och vetenskap. Nu blev Sverige världsledande inom sjukvården. På 1800-talet kom ytterligare ett upplyft för vården då man började vaccinera och uppmärksammade människors hygien alltmer. Den allra första sjuksköterskeskolan inrättades 1860 i London. Tack vare vårdens upplyft genom historien har vi idag stor kunskap om vård och medicin och förmågan att ständigt utveckla sjukvården.

Vårdbiträde

Vårdbiträden jobbar inom äldreomsorgen, i hemtjänsten eller på äldreboenden. För att jobba som vårdbiträde behövs formellt sett ingen utbildning utöver grundskolan. Vill man jobba som vårdbiträde är det dock en fördel att ha gått omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Det är också väldigt vanligt att utbildade undersköterskor jobbar inom vårdbiträdesyrket.

Undersköterska

En undersköterska arbetar oftast inom äldreboenden eller hemtjänst, precis som ett vårdbiträde, men kan likväl arbeta på ett sjukhus. Undersköterskan är den som arbetar närmast patienten och har det yttersta ansvaret för omvårdnaden av patienten. Undersköterskan arbetar i samråd med sjuksköterskan och kan utifrån sjuksköterskans godkännande göra saker som att ge insulin, ta prover, lägga om sår osv. Att vara undersköterska är inte någon skyddad yrkestitel men för att arbeta som undersköterska behöver man ha gått ett omvårdnadsprogram på gymnasiet eller att läsa en undersköterskeutbildning på Komvux. 

Sjuksköterska

Sjuksköterskan är en av dem som jobbar närmast patienterna och ser till att de får den bästa vård de kan. För att jobba som sjuksköterska måste man gå en sjuksköterskeutbildning som är tre år lång. Som sjuksköterska finns möjlighet att jobba på varierade arbetsplatser. Sjuksköterskan kan tjänstgöra på sjukhus men även på exempelvis äldreboenden, vårdcentraler, eller som sköterska på en skola. Sjuksköterskans ansvar ligger i omvårdnaden av patienten. Det är sjuksköterskan som ser till att patienten får den vård som han eller hon behöver. Men man ska inte glömma att sjuksköterskan även måste ansvara för patientens läkemedelsadministration.

Röntgensjuksköterska

För att jobba som röntgensjuksköterska måste man läsa ett treårigt program till röntgensjuksköterska. Som röntgensjuksköterska jobbar man självständigt och gör patientundersökningar och bedömningar. Röntgensjuksköterskan måste ge ett tryggt intryck och vara duktig på att förklara hur en röntgenundersökning går till. Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor är stor både inom Sverige och internationellt. Röntgensjuksköterskan kan både jobba på allmänna och specialavdelningar vid sjukhus eller vårdcentraler, men också på privata kliniker.

Barnmorska

Barnmorskan är i grunden en legitimerad sjuksköterska. Barnmorskan är en specialiserad sjuksköterska som fokuserar på mödravård och förlossning. Det är även barnmorskan som tar hand om preventivmedel och abortfrågor. För att kunna utöva yrket som barnmorska måste man avlägga en specialistutbildning som tar 1,5 år och leder till en yrkesexamen som barnmorska. Innan man kan söka till barnmorskeutbildningen skall man ha jobbat som legitimerad sjuksköterska i minst ett år.

Läkare

Läkarprogrammet i Sverige är 5,5 år långt. Detta är grundutbildningen och leder till en läkarexamen. Efter grundutbildningen ska en minst 18 månader lång allmäntjänstgöring (AT) klaras av. Denna avslutas med en examination som, vid godkänt resultat, ger läkarlegitimation. När AT-perioden är avklarad kan du välja att göra en specialtjänstgöring (ST). ST tar ungefär fem år och gör att du erhåller ett specialbevis för den specialistkompetens du valt. Totalt blir utbildningstiden drygt tolv år. Efter ST-tjänstgöringen kan läkaren sedan kalla sig för allmänläkare, kirurg, akutläkare, hjärtspecialist, plastikkirurg m.m.

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Sjukgymnastens (numera Fysioterapeutens)  jobb är att bedöma och förebygga hälsoproblem. Som sjukgymnast bedömer man självständigt patientens skada och utreder sjukdomen. Sjukgymnasten lägger stor vikt vid hälsa, livsstil och beteendeförändringar. Det är vanligt att sjukgymnasten jobbar i stora företag, inom kommun eller landsting. Men arbetsmarknaden är stor då sjukgymnasten även kan välja att bli egen företagare och erbjuda exempelvis massage eller föreläsningar utöver den vanliga sjukgymnastiken.

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker har en central och ansvarsfull roll på hälso- och sjukvårdens laboratorier och kliniker, där de tar fram underlag för diagnos och behandling. De är också eftertraktade inom läkemedelsindustri och bioteknikföretag. Yrket kräver både intresse för teknik och förmåga att möta människor. Tre års heltidsstudier leder till biomedicinsk analytikerexamen.

VårdUtrustning

Som personal inom vården behöver man instrument eller annan utrustning för att kunna utföra sitt jobb. Exempel på vad de olika yrken har för utrustning finner du här.
Sjuksköterskan har i sin basutrustning en sjuksköterskeklocka även kallat systerur eller vårdklocka. Utöver det använder de ett stetoskop. Steoskopet kan variera både i färg eller finnas som ett neutral färgat stetoskop. Med ett stetoskop kan man lyssna på patientens lungor och hjärta. Man kan köpa både billiga och dyra stetoskop men det spelar ingen större roll vilket man köper då alla stetoskop har en ganska enkel konstruktion. I sin bussarong har de en pennficka. Pennfickan fungerar som skydd mot pennorna så de inte läcker bläck i på kläderna. Pennfickan kan man, precis som systeruret, sjuksköterskeklockan och stetoskopet oftast använda i en fräck färg för att matcha sjuksköterskans personlighet. Utöver detta har sjuksköterskan en ID- korthållare och kanske en blodtrycksmanschett även kallat blodtrycksmätare. Dessa är precis som systeruren oftast i en matchande färg. Numera har det blivit vanligt för dem att använda stödstrumpor på jobbet. Dessa stödstrumpor är oftast färgade kanske tom randiga. Stödstödstrumporna fungerar som ett skydd mot svullna ben om man går mycket under dagen. Stödstrumporna är gjorda av bomull oftast men det kan även vara nylonstödstrumpor. En läkare använder nästan samma saker som en sjuksköterska. Läkaren har också ett systerur även kallat sjuksköterskeklocka. Och precis som sjuksköterskan har läkaren ett stetoskop, pennficka, id- korthållare, blodtryckamätare/blodtrycksmanschett. Det är inte bara läkare och sjuksköterskor som använder denna utrustning. Även Undersköterskan, barnmorskan, röngtensjuksköterskan, vårdbiträde, personlig assistent, sjukgymnast m.fl. Kan använda vissa av dessa produkter. Det är upp till var och en att välja just den vårdutrustningen som den gillar.

Stödstrumpor- Klicka här för mer information om stödstrumpor

Är du intresserad av att veta mer om funktionen av stödstrumpor klicka på texten ovan.

ROSA BANDET - KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ VETA MER OM VARFÖR VI STÖDJER CANCERFONDEN


Att stödja Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är ett naturligt val för oss på Vårdväskan. Ett stort antal av våra kunder kommer vid något tillfälle att påverkas av cancer antingen personligen eller via sitt arbete, och vi är stolta över att dela samma rosa färg. Läs här för att få veta mer om hur Vårdväskan är involverad i Rosa Bandet-kampanjen 2014.