✔ Snabb leverans
✔ 30 dagars öppet köp
✔ Handla nu, betala sen
logo
FavoriterFavoriter
Världsdagen för Downs syndrom 2024

Världsdagen för Downs syndrom 2024

Den 21 mars infaller Världsdagen för Downs syndrom, utlyst av FN, då hela världen tillsammans hyllar olikheter och allas lika värde. Självklart vill vi på Vårdväskan vara med och fira och bidra med det vi kan. Därför rockar vi stolt sockorna tillsammans med Svenska Downföreningen under hela mars månad 2024, för att hjälpa dem framåt i deras otroligt viktiga arbete. Delta i vårt firande och rocka sockorna tillsammans med oss, Downföreningen och resten av världen!

Den 21 mars rockar världen varje år sockorna tillsammans på Världsdagen för Downs syndrom. Dagen har firats sedan 2006 och blev år 2011 utlyst av FN som internationell dag för Downs syndrom. Att det blev just den 21/3 är ingen slump – personer med Downs syndrom (DS) har tre uppsättningar av kromosom 21.

Initiativet att Rocka sockorna för att uppmärksamma dagen togs i USA år 2013, då man uppmuntrades att bära omaka sockor för att hylla olikheter och allas lika värde. Detta spreds snabbt till andra länder och Svenska Downföreningen introducerade kampanjen ”Rocka dina sockar” år 2014. Sedan dess har uppmärksamheten kring Världsdagen för Downs syndrom växt sig allt starkare, och vi på Vårdväskan är inte sena att haka på. Under hela mars månad skänker vi en summa för varje såld stödstrumpa till Svenska Downföreningens viktiga arbete. Vill du läsa mer om vårt samarbete? Klicka här!

Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen startades år 2002, då det fanns ett behov hos föräldrar till barn med DS att kunna utbyta erfarenheter, kunskap och stöd. Föreningen växte snabbt och har blivit en plattform där många familjer kan hitta gemenskap med andra i samma situation. Vi har fått en pratstund med Downföreningens engagerade kommunikationsansvariga Karen Flø, som berättar om föreningens insatser, viktiga mål och hur stödet till personer med DS ser ut i vårt samhälle idag.

Hur ser ert arbete och engagemang kring Downs Syndrom ut?

Svenska Downföreningen arbetar för att skapa bättre villkor och möjligheter för personer med Downs syndrom och deras familjer, genom att erbjuda stöd, information, och gemenskap, samt genom att driva på för förändringar i samhället. Som en del av detta arbete jobbar vi med att öka kunskapen och minska fördomarna om Down syndrom genom kampanjer, föreläsningar, stöd till forskning och utveckling, och genom att arbeta med påverkansarbete.

Berätta gärna lite mer kring er vision och era mål med arbetet ni utför.

Vår vision är ett samhälle där personer med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande. Vi tror på alla människors potential och lika värde, och vi strävar efter ett samhälle där alla personer med Downs syndrom kan leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Hur ser stödet för personer med Downs Syndrom och deras anhöriga ut idag? Kan något göras för att förbättra detta?

Stödet för personer med Downs syndrom och deras anhöriga ser tyvärr olika ut i olika kommuner och regioner. Detta trots att vi har lagar och förordningar som ska säkerställa rätten till goda liv för personer med Downs syndrom. Detta är något som vi på Svenska Downföreningen, tillsammans med bland annat Funktionsrätt Sverige och Riksförbundet FUB, arbetar för att ändra.

Vilka fördomar ser ni att personer med Downs Syndrom möter i samhället? Vad kan göras för att undvika och förebygga dessa?

Vi ser att det tyvärr fortfarande finns flera fördomar kring personer med Downs syndrom. Till exempel att alla med DS är lika varandra – oftast på gott humör och gillar att kramas. Det är viktigt att komma ihåg att varje person med Downs syndrom först och främst är en individ. En unik person med unika förutsättningar på samma sätt som alla andra människor. Har du mött en person med Downs syndrom – har du mött EN person med Downs syndrom. Vi tror att det är viktigt att lyfta och prata om fördomar mot personer med DS. Att våga prata om fördomar, att ställa frågor och lyssna på varandras erfarenheter är det första steget mot att bryta ned fördomar och bygga upp en värld där vi alla behandlas med respekt och värdighet.

21/3 är det Världsdagen för Downs syndrom. Hur uppmärksammar ni detta?

Vi uppmärksammar Världsdagen för Downs syndrom på en rad olika sätt:

·    Vi är del av den internationella kampanjen för att krossa fördomarna om personer med Downs syndrom: #EndTheStereotypes

·    Vi Rockar sockorna tillsammans med större delar av det internationella Downs syndrom-samhället.

·    Vi rockar sockorna i våra lokala avdelningar och bjuder in våra medlemmar till gemenskap och fest för att markera dagen.

·    Vi arrangerar en stor fest för att uppmärksamma dagen på Världskulturmuseet i Göteborg den 23/3. Alla är bjudna!

·    Vi skickar material till våra medlemmar så att de kan Rocka sockorna på sina förskolor, skolor och arbetsplatser.

·    Vi föreläser om Downs syndrom och vår förening.

·    Vi har flera samarbeten med företag, som till exempel Vårdväskan, där vi gemensamt lyfter vikten av mångfald och allas lika värde.

Hur kan allmänheten engagera sig för att hjälpa ert arbete framåt?

Låt dina rockiga sockor vara en samtalsöppnare, prata gärna om Downs syndrom och fördomar. Ta bilder av dina rockiga sockor och publicera på sociala medier. Tillsammans kan vi förändra synen på människor med Downs syndrom!